Home \ ZGJODHËM PËR JU (page 2)

ZGJODHËM PËR JU

VLERA E DITËS SË XHUMA

Dita e xhumasë është ajo ditë për të cilën Pejgamberi, sal-allahu alejhi ue selem, ka thënë: “Dita më e mirë që ka lindur dielli është dita e xhumasë”. Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, thotë: “Prej udhëzimit të Pejgamberit, sal-allahu alejhi ue selem, ishte madhërimi i kësaj dite, fisnikërimi i saj, dhe dallimi i saj …

Read More »

SALAVATET DHE SELAMET NË DITËN E XHUMA !!

Dita e xhuma është dita më e zgjedhur e javës, për këtë Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem na porositi që të dërgojmë salavate se selame mbi të me intenzitet më të shtuar. Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Dita më e mirë nga ditët e juaja është dita e …

Read More »

KUR MËSOHEMI ME BEGATI!

kur-mesohemi-me-begati!

Ekziston një sëmundje e heshtur që njihet me emrin “përshtatja dhe mësimi me begati”. Kjo sëmundje i ka manifestimet e saj: – Vijnë një pas një begatitë e Allahut, por për ne sikurse të mos jenë begati. – Mësohemi të hyjmë te familja jonë dhe t’i gjejmë shëndoshë e mirë, …

Read More »

Lutje para gjumit

– “Bismike Rabbi ved’atu xhenbi ve bike erfeuhu fe in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfedhha bima tahfedhu bihi idadekes-salihin”– “Me emrin Tënd, o Zoti im, bie në gjumë dhe me emrin tënd ngritem. Nëse ma merr shpirtin më mëshiro, e nëse e dërgon (në trupin tim), më mbro …

Read More »

VEPRAT MË TË DASHURA TEK ALLAHU

Secili besimtar që e do Allahun e madhëruar shikon në atë që Allahu e do  prej fjalëve, e ai t’i thotë, prej veprave që t’i veprojë, prej vendeve që t’i vizitojë, e prej cilësive që t’i përvetësojë, nuk është i njejtë ai i cili jetën e tij e jeton me …

Read More »

HILET E MASHTRIMET

hilet-e-mashtrimet

Falënderimi i takon Allahut, falësit të madh, ndëshkuesit të ashpër, Atë e falënderojmë, dhe prej Tij ndihmë e përkrahje kërkojmë, dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush po Tij, i cili është Një dhe i pashoq dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i …

Read More »

A e dini se ku shkon dielli kur perëndon?

Ebu Dherri thotë: “Pejgamberi [salallahu alejhi ue selam] më pyeti: “A e di ku shkon dielli, kur perëndon?” Thashë: “Nuk e di”. Ai tha: “Ai udhëton, derisa të bjerë në sexhde nën Fronin dhe kërkon leje për t’u ngritur prapë. Por, do të vijë koha kur do t’i thuhet: ‘Kthehu …

Read More »