Home \ ZGJODHËM PËR JU (page 4)

ZGJODHËM PËR JU

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

medito!!

1. “Shtëpia është shkolla e parë dhe vendi kryesor ku formohen burrat kurse feja e nënës është baza e ruajtjes së fesë dhe moralit.” – Shejh AbdulHamid Badis, Allahu e mëshiroftë 2. “Sabri (durimi) është tre lloj: mosfolja për mërzinë tënde; as për fakteqësinë tënde; as nuk e lavdëron veten.” …

Read More »

LIDHSHMËRIA NË MES DHIKRIT DHE LUTJES

lidhshmeria-ne-mes-dhikrit-dhe-lutjes

Kanë ardhur shumë argumente që tregojnë se dhikrit të përgjithshëm i thonë lutje. Me lutje këtu për qëllim është lutja e kërkesës. Prej argumenteve është hadithi që e përcjell Ibn Abasi se Pejgamberi, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, gjatë vështirësisë thoshte: “La ilahe il-lAllahu el-Adhimu el-Halimu, la …

Read More »

SA HUMBJE E MADHE PËR TË PAJKUDESSHMIT!

sa-humbje-e-madhe-per-te-pajkudesshmit!

Pakujdesia ndaj përmendjes së Allahut është humbje e madhe, me pasoja të rënda dhe që çon në zemërngurtësi. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell për Pejgamberin, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin për të, të ketë thënë: “Kur ulet një popull me një vend dhe nuk e …

Read More »

SI TA FORCOJM IMANIN !!??

PYETJE: Si mendon nje person te kete iman besim te forte, te zbatoje urdhrat e Allahut dhe t’i frikesohet ndeshkimit te Tij? PERGJIGJE: Kjo mund te arrihet duke lexuar Librin e Allahut, duke e mesuar ate, duke medituar mbi kuptimet dhe vendimet e tij, duke studiuar Sunnetin [cdo gje qe …

Read More »

KOPRRACI DHE BIRI I TIJ

koprraci-dhe-biri-i-tij

Rrëfehet për njërin se kishte shkuar mysafir te një shok i tij koprrac. Kur mbërriti mysafiri, koprraci e thirri të birin dhe i tha: – O biri im, kemi mysafir të ndershëm që e dua shumë. Shko dhe blej për ne gjysmë kilogrami mish ndër më të mirin në treg. …

Read More »

ISLAMI DHE MBROJTJA NGA SËMUNDJET

islami-dhe-mbrojtja-nga-semundjet

(Në vend të hutbes) Dr. Amel Kurtishi Islami është një fe që e konsideron dhe e vlerëson shëndetin si një nga begatitë më të mëdha të Allahut. Për këtë arsye Islami e inkurajon njeriun që të jetë mirënjohës ndaj Krijuesit të tij për atë bekim dhe ta mbrojë atë, të …

Read More »