Home Urtësi DHJETË SHKAQE PËR ZGJERIMIN E ZEMRAVE

DHJETË SHKAQE PËR ZGJERIMIN E ZEMRAVE

 

1. Teuhudi (Njëshmëria e Allahut)
2. Mendimi i mirë për Allahun.
3. Njohja e fesë.
4. Përmendja e Allahut dhe shpeshtimi i lutjes.
5. Të shpejtuarit në lënjën e mëkatëve dhe llogaritja e vetes.
6. Kryerja e Farzeve (Obligimeve) dhe vazhdimësia në ato.
7. Ndeja me njerëz të mirë.
8. Leximi i Kur’anit.
9. Bamirësia ndaj krijesave.
10. Pastrimi i zemrës nga mbeturinat e saj dhe kujdesi për ruajtjen e tij.

(Ibn Kajimi, Zadu el’Mead)
Përshtati Vedat Skenderi