Home \ NAMAZI \ Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

Dobitë e prezantimit të fëmijëve në xhami

  1. Të kuptuarit e fëmijës për vlerën e madhe që ka namazi me xhemat.
  2. Fëmija arrin të perceptojë mirë shenjtërinë e xhamisë, shtëpisë së Allahut dhe mësimin e normave që kërkohen për vajtjen në xhami.
  3. Informimi i kohës së namazeve me ekzaktësi.
  4. Fëmija mëson formën e saktë të faljes, numrin e rekateve të çdo namazi.
  5. Besimi tek vetja dhe përmbajtja e vetes kur prezantojnë në mexhliset e të mëdhenjve.
  6. Të qenët në kontakt me aktivitetet fetare të organizuara nga personeli i xhamisë si p.sh. mësimi i Kuranit, pjesmarrja në eskursione etj.
  7. Shoqërimi me njerëz të devotshëm që falen rregullisht dhe e kanë frikë Allahun.
  8. Mësimi i dispozitave të namazit dhe normave të tij në mënyrë praktike dhe jo veç teorikisht.
  9. Ndreqja e disa gabimeve duke parë formën e saktë tek namazfalësit e tjerë.

“Si t’ia bësh të dashur fëmijës tënd namazin” “Dar el Vatan” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.