Recent Posts

Lutja ndaj cytjeve të shejtanit dhe mosafrimit të tyre

“Rabbi eudhu bike min hemezatish-shejatinë, ve eudhu bike rabbi en jahdurunë.”… ِّﺏَﺭ ُﺫﻮُﻋَﺃ َﻚِﺑ ْﻦِﻣ ِﺕﺍَﺰَﻤَﻫ . ِﻦﻴِﻃﺎَﻴَّﺸﻟﺍُﺫﻮُﻋَﺃَﻭ َﻚِﺑ ِّﺏَﺭ ِﻥﻭُﺮُﻀْﺤَﻳ ْﻥَﺃ .“O Zoti im, unë kërkoj mbrojtje prej Teje (mbështetem te Ti) prej cytjeve (prekjeve dhe ngacmimeve) të djajve, dhe mbështetem te Ti që ata të mos më afrohen.”(El-Muëminunë, …

Read More »

NAMAZI, POROSIA E ALLAHUT PËR PEJGAMBERËT E TIJ!!

namazi,-porosia-e-allahut-per-pejgamberet-e-tij!!

– Allahu e porositi Isën, alejhi selam, me namaz, edhe atë qysh duke qenë në djep! Paramendoni një fëmijë në djep i cili flet dhe thotë: “Ai më ka porositur që të falem”. (Merjem: 31) Porosia e Allahut për Isën, alejhi selam, ishte falja e namazit!   – Kur Shuajbi, …

Read More »