Recent Posts

Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “?

Një njeri nga shokët e të Dërguarit (paqja e Allahut qoft mbi të) udhëtoi deri tek Fadalah ibn Ubejd (Allahu qoft i kënaqur me të) kur ai ishte në Egjipt. Pas një bisede të shkurtër ai e pyeti atë: “ Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “? …

Read More »

Veprat e ditës së xhuma që kanë shpërblime të medha

Transmetohet nga Selman el-Farisij radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nuk lahet ndokush ditën e xhuma, dhe pastrohet në mënyrë më të mirë që mundet, dhe i lyen flokët me vaj nga vaji i tij, apo lyhet me erë të mirë nga shtëpia e …

Read More »

RËNDËSIA DHE POZITA E DHIKRIT

rendesia-dhe-pozita-e-dhikrit

Gjëja më e rëndësishme që shpirtin e gjallëron dhe e lumturon është përmendja e Krijuesit të tij. Përmendja e Allahut për shpirtin është shkallë, që nëpërmjet tij shpirti ngjitet, stoli, që me të shpirti stoliset dhe ushqim, që me të shpirti forcohet. Allahu thotë: “O besimtarë, përmendeni shpesh Allahun dhe …

Read More »