Home \ Hadithe te shkurtra \ Hadithe te shkurtra 2

Hadithe te shkurtra 2

2. Ebu Hurejra transmeton se i Dërguari i Allahut (alejhi selam), tha: “Zjarri (Xhehnemi) është i rrethuar me kënaqësi (epshe) dhe Xheneti është i rrethuar me gjëra që njerëzit nuk i pëlqejnë.”

[mutefekun alejh]