Blog Layout

KJO ËSHTË VLERA E DITËS SË XHUMA !!

Vlerat e ditës së xhuma: Nuk ekzistojnë polemika mes dijetarëve se dita e xhuma është dita më e vlefshme e javës, madje është dita më e mirë në të cilën shkëlqejnë rrezet e diellit. Ebu Hurejra përcjell se i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Dita më …

Read More »

MUAJI SEFER – RREGULLA DHE DOBI

muaji-sefer-–-rregulla-dhe-dobi

Muaji Sefer ( Safer) është muaji i dytë në radhë nga muajt hixhri dhe vjen pas muajit Muharrem. Është quajtur me këtë emër ‘sefer’, ngase banorët e Mekes udhëtonin në këtë muaj dhe qyteti mbetej i zbrazur. Të tjerët thanë që emrin e ka marrë shkaku se banorët e Mekes …

Read More »

400 këshilla islame në një frymë

1. Pastroje qëllimin për hir të Allahut të Plotfuqishëm, ruaju nga hipokrizia si në thënie, po ashtu edhe në vepra! 2. Pasoje traditën [Sunetin] e Pejgamberit të fundit Muhamedit alejhi selam, në të gjitha thëniet, veprat si dhe në parimet morale. 3. Frikësoju Allahut të Madhërishëm dhe kushtëzohu në kryerjen …

Read More »

BUZËQESH

HADITHI: Ebu Dherri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Mos nënvlerëso asnjë vepër të mirë, qoftë edhe kur të takosh vëllain tënd fytyrëçelur.”[1] KOMENTI: (Mos nënvlerëso, asnjë vepër të mirë) sado e vogël të …

Read More »

EKLIPSI I DIELLIT DHE EKLIPSI I HËNËS

eklipsi-i-diellit-dhe-eklipsi-i-henes

Me eklips të Diellit (në gjuhën arabe el-kusuf) dhe me eklips të Hënës (në gjuhën arabe el-husuf) nënkuptojmë humbjen e shkëlqimit të Diellit ose të dritës së Hënës, plotësisht ose pjesërisht, dhe errësimin e tyre. Fjalët “el-kusuf” dhe “el-husuf” janë sinonime, fjalë me kuptim të njëjtë, që aludojnë në errësim …

Read More »

FJALË QË NUK I THUHEN BURRIT ASNJËHERË

fjale-qe-nuk-i-thuhen-burrit-asnjehere

Nganjëherë shqiptojmë fjalë pa ndonjë qëllim të veçantë dhe nuk u kushtojmë fare rëndësi, por ato e vrasin tjetrin në ndjenja dhe shkaktojnë probleme. Kur e shohim gabimin, ndjejmë keqardhje dhe shpresojmë që koha të kthehet e ta përmirësojmë atë gabim, mirëpo edhe përskaj asaj se ndjejmë keqardhje, s’kemi mundësi …

Read More »