Blog Layout

Ja si të kuroni sëmundjen e mishrave të dhëmbëve

Gingiviti është forma më e butë e sëmundjes periodontale. Gingiviti i patrajtuar mund të përparojë në periodontitis, në të cilin ka shumë gradë. Periodontiti agresiv ndodh me njerëz që kanë sëmundje të mishit të dhëmbëve, por duket se nuk kanë sëmundje të tjera. Periodontiti kronik përfshin inflamacion brenda indeve mbështetëse …

Read More »

Vlera e kërkimit të faljes (istigfari)

  Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar, që robërit e Tij i urdhëroi që t’i kërkojnë falje dhe u premtoi se do t’i falë. Paqja dhe mëshira e Allahut të Lartësuar qoftë mbi Muhamedin salallahu alejhi ue selem, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e …

Read More »

Feja e vërtetë te Allahu është vetëm ISLAMI

Njerëzit për të arritur deri te lumturia e dynjasë dhe për t’i njohur rrugët që çojnë deri te ajo kapen për shkolla ideologjike të ndryshme dhe i përkrahin ato! Njeriu i mençur s’ka nevojë të kapet për asnjërën nga to, sepse ai e din se, për të arritur deri të …

Read More »

DOBITË E LEXIMIT TË KUR’ANIT

Ti që i lexon këto dobi, le të jenë për ty stimulim e të fillosh të lexosh sa më tepër nga Kur’ani, qofshin ato edhe vetëm dhjetë ajete në ditë, po ato le të jenë me sinqeritet dhe me përulje se Allahu do të shpërblen shumëfish. Melekët luten për mëshirë …

Read More »

Ç’do të thotë besimi se Zoti është Një

Pyetje: Ç’do të thotë besimi se Zoti është një e i pashoq në veprat e Tij (Rab). Përgjigje: Të besosh Zotin si Krijues dhe Sundues të gjithçkaje dhe si rregulluesin e vetëm të punëve të krijesave. Përderisa Allahu është Krijuesi, Sunduesi dhe Rregulluesi i vetëm i punëve të krijesave, atëherë vetëm Ai …

Read More »

NJERIU MË I URRYER TEK ALLAHU

HADITHI: Aisheja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, përcjell dhe thotë: i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Njerëzit më të urryer tek Allahu janë hasmërit e ashpër.”[1] KOMENTI: Fjala (الألد) është personi i cili hasmëron me pa të drejtë, është ai i …

Read More »

VLERA E TEUHIDIT

Teuhidi (njësimi i Allahut) është detyra dhe obligimi i parë që duhet të ngjyroset muslimani me të dhe ta praktikon. Teuhidi është adhurimi kryesor dhe më me vlerë, dhe Allahu për realizuesin e tij ka përgatitur shpërblime të mëdha në dunja dhe ahiret. Teuhidi (njësimi i Allahut) është detyra dhe …

Read More »

RREGULLA NË EDUKIMIN E FËMIJËVE TANË

1. Fëmija yt gënjen tepër: ti e llogarit ashpër. 2. Fëmija yt nuk posedon vetëbesim: ti nuk e inkurajon. 3. Fëmija yt flet pak: ti nuk bisedon me të. 4. Fëmija yt vjedh: ti nuk ia ke mësuar artin e dhënies dhe flijimit. 5. Fëmija yt është frikacak: ti atë …

Read More »