Classic Layout

rendesia-dhe-pozita-e-dhikrit

RËNDËSIA DHE POZITA E DHIKRIT

Gjëja më e rëndësishme që shpirtin e gjallëron dhe e lumturon është përmendja e Krijuesit të tij. Përmendja e Allahut për shpirtin është shkallë, që nëpërmjet tij shpirti ngjitet, stoli, që me të shpirti stoliset dhe ushqim, që me të shpirti forcohet. Allahu thotë: “O besimtarë, përmendeni shpesh Allahun dhe …

Read More »
shkaqet-e-riskut

SHKAQET E RISKUT

Po të kishte qenë risku i njeriut në duart e njerëzve, sa padrejtësi dhe sa urrejtje dhe sa çorodi do u bënte! Pasha Allahun, nëse atyre ju lihej kjo çështje në dorë do t’i bënin padrejtësi njëri-tjetrit dhe do ta urrenin njëri-tjetrin, madje do ta harronin dhe do ta neglizhonin …

Read More »

Lutja ndaj cytjeve të shejtanit dhe mosafrimit të tyre

“Rabbi eudhu bike min hemezatish-shejatinë, ve eudhu bike rabbi en jahdurunë.”… ِّﺏَﺭ ُﺫﻮُﻋَﺃ َﻚِﺑ ْﻦِﻣ ِﺕﺍَﺰَﻤَﻫ . ِﻦﻴِﻃﺎَﻴَّﺸﻟﺍُﺫﻮُﻋَﺃَﻭ َﻚِﺑ ِّﺏَﺭ ِﻥﻭُﺮُﻀْﺤَﻳ ْﻥَﺃ .“O Zoti im, unë kërkoj mbrojtje prej Teje (mbështetem te Ti) prej cytjeve (prekjeve dhe ngacmimeve) të djajve, dhe mbështetem te Ti që ata të mos më afrohen.”(El-Muëminunë, …

Read More »