Recent Posts

NË XHENET PLOTËSOHEN TË GJITHA DËSHIRAT

Jeta e kësaj bote është përplot me brenga, pikëllim, mërzi, lodhje, sëmundje, hidhërim. Çdo mirësi dhe kënaqësi është afatshkurtër, shpesh ndodh që t’i humbim edhe të dashurit tanë. Përkundër kësaj, në Xhenet plotësohen të gjitha dëshirat, kënaqësitë janë të vazhdueshme, të pandërprera, nuk ka as mërzi, as lodhje dhe as …

Read More »

PRINCIPET E IBADETIT

Ndjekja e sunetit nuk mund të zbatohet nëse veprat nuk përputhen me sheriatin në gjashtë pika dhe ato janë: E para: vepra duhet të përputhet me sheriatin në shkak; kjo i pret udhën çdokujt që të bëjë një ibadet për një shkak që Allahu nuk e ka bërë shkak, si …

Read More »

EDHE BESIMTARËT GABOJNË POR….

A mendon se njerëzit e mirë nuk gabojnë, a mendon se besimtarët nuk mëkatojnë?! Ata gabojnë edhe ndaj Zotit mëkatojnë,  por ata i mbulojnë mëkatet e tyre dhe nuk i shpalosin. Ata kërkojnë falje për mëkatet e tyre dhe nuk vazhdojnë në mëkat. Ata i pranojnë mëkatet e tyre dhe …

Read More »

NJË ÇËSHTJE ME RËNDËSI

Është tejet e rëndësishme të kuptojmë një çështje që ka të bëjë me temën e urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Shumë njerëz heqin dorë nga ky obligim duke menduar se do bënin mëkat po qe se urdhërojnë në një të mirë që vetë nuk e bëjnë …

Read More »

GJENDJA JONË E HIDHUR !

Kur falesh në shtëpi dhe familjarët në ndërkohë bisedojnë, çdo gjë që ke dëgjuar gjatë namazit e ke kuptuar në hollësi. Kjo tregon se si është gjendja jote me namazin! Përkundrazi, përderisa je i angazhuar në viber, whats’app apo facebook, në atë moment nuk je në rrjedha se çfarë është …

Read More »