Recent Posts

Është detyrë për çdo musliman e muslimane mësimi i tri çështjeve të mëposhtme:

Dije, Allahu të mëshiroftë, se është detyrë për ne të dimë katër gjëra: Dija, e cila është njohja e Allahut, e të Dërguarit të Tij dhe e fesë Islame me argumente. Të punuarit sipas kësaj dije. Thirrja në këtë dituri. Durimi ndaj vështirësive në këtë thirrje. Argument për këtë është …

Read More »

A e dini se ku shkon dielli kur perëndon?

Ebu Dherri thotë: “Pejgamberi [salallahu alejhi ue selam] më pyeti: “A e di ku shkon dielli, kur perëndon?” Thashë: “Nuk e di”. Ai tha: “Ai udhëton, derisa të bjerë në sexhde nën Fronin dhe kërkon leje për t’u ngritur prapë. Por, do të vijë koha kur do t’i thuhet: ‘Kthehu …

Read More »

Durimi ndaj zemerimit dhe varferise

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij), percjell duke thene: Një njeri e shau Ebu Bekrin në prezencë të Profetit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të). Në këto momente Profeti (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) habitej dhe buzëqeshte, por kur njeriu e teproi Ebu …

Read More »

DIJE SE…!

Allahu nuk të bëri të mërzitesh, përveçse për t’u gëzuar. Nuk mori nga ti, vetëm se për të të dhënë. Nuk të bëri të qash, vetëm se për të të qeshur. Nuk të privoi nga diçka, vetëm se për të të ngritur. Nuk të sprovoi vetëm se nga ajo se… …

Read More »

LUTJA MË E ZGJEDHUR PËR KËRKIMFALJE TE ALLAHU

Ska dyshim se njeriu nuk mund t’i ikë mëkatëve plotësisht dhe të jetë i pagabuar, për këtë Allahu i Madhërishëm ia dha mundësinë që të kërkojë falje për mëkatet e bëra. Lutja më e preferuar me të cilën kërkohet falje është lutja që emërtohet edhe si ‘zotëria i istigfarit’. Ajo …

Read More »