Recent Posts

SI TA FORCOJM IMANIN !!??

PYETJE: Si mendon nje person te kete iman besim te forte, te zbatoje urdhrat e Allahut dhe t’i frikesohet ndeshkimit te Tij? PERGJIGJE: Kjo mund te arrihet duke lexuar Librin e Allahut, duke e mesuar ate, duke medituar mbi kuptimet dhe vendimet e tij, duke studiuar Sunnetin [cdo gje qe …

Read More »

SURJA FELEK (surja per mbrojtje dhe sherim te xhelozise dhe magjise)

SURJA FELEK Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm Kul eûdhu bi rabbil felakMin sherri mâ halakUe min sherri gasikin idhâ uekabUe min sherrin neffâthâti fil ukadUe min sherri hâsidin idhâ hased Kuptimi Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit,që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje …

Read More »

Lutje te mrekullueshme kunder te keqes

O Allah! Largo brengen, merzin e pikellimin nga çdo musliman e muslimane! O Allah! Ndihmoje dhe ruaje robin Tend nga çdo shpirt i keq! O Allah! Shëro te semurit tane, sherim pas te cilit nuk ka më semundje! Ti je i vetmi Sherues! O Allah! Çdo te prekuri nga magjia, …

Read More »

CILA ISHTE LUTJA E JUNUSIT ALEJHI SELAM NË BARKUN E BALENËS ?

Lutja e Junusit alejhi salatu ue selam “La ilahe il-la Ente subhaneke inni kuntu minedh-dhaliminë” (Enbija 87) (Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Teje! Qofsh i lavdëruar! Me të vërtetë, unë kam gabuar!”) SubhanAllah! Kjo lutje i përfshin tre çështje me rëndesi: Fillimi i saj përmban: Teuhid (njehsimin …

Read More »

Për një gjumë të rehatshëm!

Për një gjumë të rehatshëm! Aishja radijAllahu anha ka thënë: sa herë që i dërguari i Allahut alejhi selam shkonte të flinte, ai i bashkonte shuplakat e dorës, frynte në to dhe lexonte suret : El Ihlas, El Felek, En Nas, pastaj fërkonte me to trupin aq sa mund të …

Read More »

Shikoni si qendroni me keto 44 pyetje !?

ke falur të gjitha namazet me xhemat dhe a je kujdesur ta zësh safin e parë? 2. A ke lexuar diç nga Libri i Allahut me meditim? 3. A i ke falur nafilet, si: nafilet e namuzeve, duhanë, vitrin? 4. A e ke lutur Allahun me sinqeritet, a i je …

Read More »