Recent Posts

Ai qe mund te merret mesysh si te mbrohet?

Ai qe mund te merret mesysh si te mbrohet: t’i kerkoje vazhdimisht mbrojtje Allahut te lartesuar nga ata qe kane cmire, sidomos kur takon dike qe njihet per mesysh; t’i mbuloje miresite qe ka; te mos e zbukurosh veten tek ai qe njihet qe ka mesysh; te mos shkosh tek njerezit …

Read More »

9 vjeqari u bë shkak që një i rritur ta lë duhanin

Ndoshta titulli është pak i çuditshëm, por lexoni tregimin, dhe do ta keni të qartë se për çka është fjala… Një njeri thotë:“Derisa isha duke e falur namazin ‘tehijjetul-mesxhid’ më shqetësoi një erë e fortë e duhanit e cila ma ndërpreu përulësinë time në namaz. Kur e mbarova namazin e …

Read More »

LETRA E NJË NËNE

Ju rekonadoj qe kete leter ta lexojne ata qe e kane ende nenen (prinderit) gjalle! Ata qu ju kane vdekur prinderit, ata le t’i luten Allahut per meshire!Te gjithe neve Allahu na i meshirofte prinderit! LETRA E NJË NËNE Biri im! Kjo është një letër nga nëna jote e gjorë. …

Read More »

Lutje para gjumit

– “Bismike Rabbi ved’atu xhenbi ve bike erfeuhu fe in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fahfedhha bima tahfedhu bihi idadekes-salihin”– “Me emrin Tënd, o Zoti im, bie në gjumë dhe me emrin tënd ngritem. Nëse ma merr shpirtin më mëshiro, e nëse e dërgon (në trupin tim), më mbro …

Read More »

Fjalë të zgjedhura të Profetit a.s.

Porosia që i dha djaloshit Abdullah ibni Abbas: “O djalosh! Po të mësoj disa fjalë: Mbroje Zotin xh.sh. se mandej ai të gjendet për nevojat që ke! D.m.th: Mbroji dhe zbatoji urdhrat e Zotit dhe largohu nga mëkatet, atëherë ai të ruan ty dhe të gjendet pranë, në zor e …

Read More »