Recent Posts

DISA KËSHILLA TË DOBISHME!!

Nëse njerëzit i sheh se mahniten me ty, dije se ata mahniten me atë të bukurën që Allahu e paraqiti nga ti, dhe ata nuk e dinë atë të keqen që ta fshehu Allahu nga ta. Për këtë arsye falënderoje Allahun dhe mos u bë kryelartë!! 2. Nëse donë të …

Read More »

Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “?

Një njeri nga shokët e të Dërguarit (paqja e Allahut qoft mbi të) udhëtoi deri tek Fadalah ibn Ubejd (Allahu qoft i kënaqur me të) kur ai ishte në Egjipt. Pas një bisede të shkurtër ai e pyeti atë: “ Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “? …

Read More »

Rruga e kenaqesise ne kete bote dhe rruga drejt xhenetit

Rruga e kënaqësisë së Allahut është Islami dhe puna me atë me të cilën ka ardhur Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Ngase rruga e kënaqësisë së Allahut është e mbyllur pas dërgimit të Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, përveç rrugës së Muhamedit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Askush s’do mund të …

Read More »

Një thes me sheqer! – ngjarje interesante

Një thes me sheqer! Rreth 30 vite më parë, Ökkeş, i cili mirrej me helvizëm (havëll), falimentoi. Ai humbi gjithçka që kishte në dorë, iu desht t’i pushojë punëtorët nga puna dhe ta mbyllë vendin e punës. Por përsëri duhet të fillojë nga diku. Ngritet dhe shkon në një dyqan …

Read More »

Përse Zoti u kërkon njerëzve ta adhurojnë Atë?

Kjo pyetje është bërë kritikë e përsëritur ndër antagonistët e fesë. Madje ka nxitur dyshime te teistët, të cilët, të lodhur nga përsëritja e vazhdueshme e saj, i kanë humbur shpresat për një përgjigje të kënaqshme. Ky shkrim bazohet në librin me të njëjtin titull nga Dr. Sami Ameri[1], i …

Read More »