Recent Posts

FOSHNJA QE FRIKESOHEJ NGA LINDJA

Foshnja që frikësohej nga lindja! Imagjinoni një foshnje në barkun e nënës që ka frikë të lindë e të jetojë në këtë botë. Përfytyroni sikur t’i thuhej: Mos u frikëso! Mos u shqetëso! Lindja nuk është diçka e keqe. Ai që të krijoi do të të mbajë këtu në barkun …

Read More »

Pesë arsye pse Zoti na sprovon

Problemet me të cilat ballafaqohesh o do të të rrëzojnë, o do të të zhvillojnë – në varësi prej mënyrës se si reagon ndaj tyre. Shumica e njerëzve fatkeqësisht dështojnë së pari (për të parë) se si Zoti do t’i përdorojë problemet për të mirën e tyre në jetë. Ata …

Read More »

Përse lexojmë Suren Kehf Ditën e Xhuma?

Vazhdimisht e lexojmë suren El Kehf, e sidomos ditën e premte, mirëpo fatkeqësisht shumë nga ne nuk e dijmë urtësinë dhe mirësinë e leximit të kësaj sure. I gjithë Kur’ani është mirësi dhe begati, pasiqë ai është fjalë e Allahut të madhërishëm i zbritur te Muhamedi a.s , ai mbetet …

Read More »