Recent Posts

NUK VDES ASNJË SHPIRT PA E PLOTËSUAR RISKUN E VET!

Rrëfehet për një njeri se kishte pas ra në pus dhe filloi të bërtas dhe të kërkon ndihmë! Njerëzit e dëgjuan britmën e tij dhe shkuan shpejt ta shpëtojnë. E nxjerrën dhe e ngritën nga pusi! Një njeri erdhi dhe i dha të pi qumësht. E të qetësohet, dhe e …

Read More »

Përse lexojmë Suren Kehf Ditën e Xhuma?

Vazhdimisht e lexojmë suren El Kehf, e sidomos ditën e premte, mirëpo fatkeqësisht shumë nga ne nuk e dijmë urtësinë dhe mirësinë e leximit të kësaj sure. I gjithë Kur’ani është mirësi dhe begati, pasiqë ai është fjalë e Allahut të madhërishëm i zbritur te Muhamedi a.s , ai mbetet …

Read More »

KJO ËSHTË VLERA E DITËS SË XHUMA !!

Vlerat e ditës së xhuma: Nuk ekzistojnë polemika mes dijetarëve se dita e xhuma është dita më e vlefshme e javës, madje është dita më e mirë në të cilën shkëlqejnë rrezet e diellit. Ebu Hurejra përcjell se i Dërguari i Allahut (SalAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Dita më …

Read More »

400 këshilla islame në një frymë

1. Pastroje qëllimin për hir të Allahut të Plotfuqishëm, ruaju nga hipokrizia si në thënie, po ashtu edhe në vepra! 2. Pasoje traditën [Sunetin] e Pejgamberit të fundit Muhamedit alejhi selam, në të gjitha thëniet, veprat si dhe në parimet morale. 3. Frikësoju Allahut të Madhërishëm dhe kushtëzohu në kryerjen …

Read More »

BUZËQESH

HADITHI: Ebu Dherri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, ka thënë: “Mos nënvlerëso asnjë vepër të mirë, qoftë edhe kur të takosh vëllain tënd fytyrëçelur.”[1] KOMENTI: (Mos nënvlerëso, asnjë vepër të mirë) sado e vogël të …

Read More »

KATËR ÇELËSAT E LUMTURISË DHE SUKSESIT TËND

Katër çelësa mos i harro asnjëherë dhe gjithnjë rikujtoja vetes dhe atij që e do: Çelësi i parë: Çelësi i çdo gjëje të vështirë në jetën tënde. Ai është – istigfari – (kërkim faljeje). Çelësi i dytë: Çelësi i lumturisë dhe suksesit në jetën tënde. Ai është – respektimi i …

Read More »