Home ZGJODHËM PËR JU Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “?

Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “?

Një njeri nga shokët e të Dërguarit (paqja e Allahut qoft mbi të) udhëtoi deri tek Fadalah ibn Ubejd (Allahu qoft i kënaqur me të) kur ai ishte në Egjipt. Pas një bisede të shkurtër ai e pyeti atë: “

Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “?

Fadalah përgjigjet: “ I Dërguari ( paqja e Allahut qoft mbi të) na ka urdhëruar të shkojmë këmbëzbathur nganjëher “

(Hadithi gjendet tek Ebu Davudi, libri 33, hadithi 4148)