Home \ Question \ arbesashabani78@gmail.com pre sa vjet te shkruhen gjynahet ?

arbesashabani78@gmail.com pre sa vjet te shkruhen gjynahet ?

Pyetjet dhe Përgjigjetarbesashabani78@gmail.com pre sa vjet te shkruhen gjynahet ?
Arbesa Shabani asked 3 weeks ago
1 Answers
Admin Staff answered 3 weeks ago

Allahu fillon te e merr ne pegjegjesi qofte djali ose vajzen nga mosha madhore, pra ne kohen e puberitetit, nga ky moment obligohet me urdhersat e Islamit dhe ndalesat e tij, dhe cdo mekate qe behet nga ky moment ka per te dhene pergjegjesi para Allahut.