Home \ ZGJODHËM PËR JU \ Shërimi nga kokrat e zeza, nga mjalti i pastër, hudra dhe qepa. Kombinimi i mrekullueshëm

Shërimi nga kokrat e zeza, nga mjalti i pastër, hudra dhe qepa. Kombinimi i mrekullueshëm

Nga kokrat e zeza, nga mjalti i pastër, nga hudra dhe nga qepa.
Libreza është e përshtatshme nga arabishtja ne shqip
Në arabisht e ka shkruajtur Ebul Feda Muhammed Izzet Muhammed Arif – Allahu e ruajtë

//unejammusliman.pw