Home Tags Davet

Tag: Davet

ZILIA DHE DËMI I SAJ

Zilia është cilësi e qortuar dhe e ligë. Allahu na paralajmëroi se është nga cilësitë më të mëdha të sherrit dhe na paralajmëroi që...

PENDIMI DHE MËSHIRA E GJERË E ALLAHUT

Të birin e Ademit e rrethojnë armiq të shumtë prej shejtanëve njerëz dhe xhind të cilët ia hijeshojnë të keqen dhe ia shëmtojnë të...

SHTATË VEPRA TË BARABARTË NË VLERË ME HAXHIN APO UMREN APO...

Të qëndruarit në xhami pas namazit të sabahut e deri në lindjen e diellit, pastaj falja e dy rekateve – Enes ibën Malik, Allahu qoftë...

SHKAQET E RIZKUT

Po të kishte qenë risku i njeriut në duart e njerëzve, sa padrejtësi dhe sa urrejtje dhe sa çorodi do u bënte! Pasha Allahun,...

SHKALLËT E DHIKRIT

Përmendja e Allahut bëhet me zemër, bëhet me gjuhë dhe bëhet me gjymtyrë. Zemra e përmend Allahun me meditim. Gjuha e përmend Allahun me shqiptim. Gjymtyrët e...

PISHTAR DHE NDRIÇUES

Kur Allahu e përshkroi hënën në Kuran tha: “një Hënë që ndriçon” (El-Furkan: 61), kurse kur e përshkroi diellin tha: “kandil (diell) të shndritshëm”...

BUTËSIA, DURIMI DHE TRIMËRIA E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT ALEJHI SALTU...

Lavd-falënderimi i takon vetëm se Allahut. Atë e lavdërojmë dhe nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon me të drejtë...

PËRSHKRIMI I MUHAMEDIT, ALEJHI SALATU UE SELAM, DHE EMRAT E TIJ

Detyrim i çdo muslimani është që ta njohë të Dërguarin e tij, alejhi salatu ue selam, ta njohë prejardhjen e tij fisnike, vendlindjen e...

LLOJET E TË THYERVE SHPIRTËRISHT DHE MËNYRA SE SI TË PËRKUJDESEMI,...

Ditëve të sotme nevoja e njerëzve për fjalë mëshiruese, për ngushëllim fisnik, shërbim të mirë dhe angazhim në kryerjen e nevojave të tyre është...

DOBITË E DHIKRIT

Dhikri ka shumë dobi dhe mirësi që prej tyre përmendësi përfiton në dynja dhe në ahiret. Nga to: • Dhikri e largon shejtanin dhe e...

MJETET QË NDIHMOJNË NË LARGIMIN E MËRZISË (1)

Ngushëllimi i të thyerve shpirtërisht dhe largimi i mërzisë së tyre nuk përkufizohet vetëm në të folur, po ato mund të bëhen edhe me...

KUR MËSOHEMI ME BEGATI!

Ekziston një sëmundje e heshtur që njihet me emrin “përshtatja dhe mësimi me begati”. Kjo sëmundje i ka manifestimet e saj: – Vijnë një pas një...