Home Tags Davet

Tag: Davet

ALLAHU THOTË: “…VËRTET QË PËRMENDJA E ALLAHUT ËSHTË MË E MADHE!”

Vërtet që përmendja e Allahut është më e madhe se çdo gjë, se çdo vepër, shpërblimi i saj është mbi çdo shpërblim. Dhe jo...

SËMUNDJA E DASHALIGËSISË

Në anën tjetër, gjen njerëz që zemrat e tyre janë ngurtësuar dhe gëzohen apo qeshen me fatkeqësitë dhe dëmet që u ndodhin vëllezërve të...

LIDHSHMËRIA NË MES DHIKRIT DHE LUTJES

Kanë ardhur shumë argumente që tregojnë se dhikrit të përgjithshëm i thonë lutje. Me lutje këtu për qëllim është lutja e kërkesës. Prej argumenteve është...

SA HUMBJE E MADHE PËR TË PAJKUDESSHMIT!

Pakujdesia ndaj përmendjes së Allahut është humbje e madhe, me pasoja të rënda dhe që çon në zemërngurtësi. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej...

“PRANDAJ, MË KUJTONI MUA (ME NAMAZ E LUTJE) QË UNË T’JU...

Më e vlefshme dhe më e madhe nga e tëra ajo që u përmend deri më tani është në fjalët e Allahut: “Prandaj, më...

KUR NJERIU LLOGARITET PREJ ATYRE QË E PËRMENDIN ALLAHUN SHUMË?

Ebu Seid el-Hudrij dhe Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjellin që i Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin...

QARTËSIMI I SHKAQEVE TË LUMTURISË

Plot nga njerëzit, mendojnë se lumturia dhe shpëtimi, janë në gjërat kalimtare të kësaj dynjaje. Një grup nga ta, lumturinë e paramendojnë në arritjen...

RËNDËSIA DHE POZITA E DHIKRIT

Gjëja më e rëndësishme që shpirtin e gjallëron dhe e lumturon është përmendja e Krijuesit të tij. Përmendja e Allahut për shpirtin është shkallë,...

NAMAZI, POROSIA E ALLAHUT PËR PEJGAMBERËT E TIJ!!

– Allahu e porositi Isën, alejhi selam, me namaz, edhe atë qysh duke qenë në djep! Paramendoni një fëmijë në djep i cili flet...

MUAJI SEFER – RREGULLA DHE DOBI

Muaji Sefer ( Safer) është muaji i dytë në radhë nga muajt hixhri dhe vjen pas muajit Muharrem. Është quajtur me këtë emër ‘sefer’, ngase...

EKLIPSI I DIELLIT DHE EKLIPSI I HËNËS

Me eklips të Diellit (në gjuhën arabe el-kusuf) dhe me eklips të Hënës (në gjuhën arabe el-husuf) nënkuptojmë humbjen e shkëlqimit të Diellit ose...

AFËRSIA E GJAKUT DHE RESPEKTIMI I TË AFËRMIT

Me afërsi gjaku nënkuptojmë të afërmit nga ana e babait ose e nënës. Afërsia ndodh kur dy njerëz lidhen njëri me tjetrin me lindje...