Home \ ZGJODHËM PËR JU \ THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

THËNIE DHE URTËSI TË ARTA

1. “Nuk ka asnjë të mirë në dorën e një njeriu të hidhur. Gjuha e ëmbël dhe zemra e zjarrtë, ju jep ëmbëlsinë me majën e gjuhës dhe ju tradhëton si një dhelpër.” – Shejh Muhamed ibn Salih El-Munexhid

2. “Sinqeriteti ndaj Allahut në vepra e shton suksesin tek njeriu dhe e shumëfishon shpërblimin.” – Shejh Dr. AbdulAziz Et-Tarifi

3. “Një nga obligimet më të rëndësishme të kohës që duhet të përsëritet në vazhdimësi është çështja e qëndrueshmërisë së personit në fenë e Allahut në kohë kur shtohen trazirat dhe luhatjet.” – Shejh Dr. Nasir El-Umer

4. “Vërtetë zemra bëhet më e ngurtë se guri kur largohet nga përmendja e Allahut.” – Shejh Dr. Salih El-Feuzan

5. “Respekti ndaj prindërve i shlyen mëkatet e mëdha.” – Ahmed ibn Hanbeli, Allahu e mëshiroftë

6. “Feja e têra është moral, andaj kush ta ka kaluar në moral, ta ka kaluar në fé. – Ibn Kajjimi, Allahu e mëshiroftë

7. “Hyrja në dynja është e lehtë, por të heqësh dorë prej saj është shumë e vështirë.” – Fudajl ibn Ajjad, Allahu e mëshiroftë