Home HADITHE Tre hadithe të vyera nga profeti ynë i dashur Muhamedi alejhis-salatu ue...

Tre hadithe të vyera nga profeti ynë i dashur Muhamedi alejhis-salatu ue selam

Një burrë shkoi tek Profeti (alejhis-salatu ue selam) dhe i kërkoi leje për të shkuar në xhihad, ndërsa Profeti (alejhisslatu ue selam) i tha: “A i ke të dy prindërit gjallë?” –Po- u
përgjigj ai. Atëherë Profeti (alejhis-salatu ue selam tha: “Shko bëje xhihadin tek ata të dy!” Buhariu dhe Muslimi.

Në një transmetim tjetër tregohet, se ai njeri kishte ardhur tek Profeti (alejhis-salatu ue selam), që të kërkonte leje për xhihad, por i kishte lënë të dy prindërit duke qarë. Atëherë
Profeti (alejhis-salatu ue selam) i tha: “Shko tek ata të dy dhe bëji të qeshin ashtu siç i bëre të qajnë!”

“Xhihadi më i mirë është fjala e vërtetë përpara një prijësi
zullumqar.” Ebu Davudi.