Home \ Uncategorized \ VLERA E ITHTARËVE TË HADITHIT

VLERA E ITHTARËVE TË HADITHIT

Sufjan Etheuri Allahu e mëshiroftë thotë:” Nuk ka njeri që do të meret me mësimin e hadithit vetëmse do t’i ndriçojë  fytyra e tij”, duke u bazuar në fjalën e të Dërguarit të Allahut:
“Allahu i’a ndriçoftë fytyrën njeriut që e dëgjon fjalën time dhe e transmeton ashtu siç e dëgjon.”

Libri: Sahih Ibn Maxheh 190

Lusim Allahun e madhërishëm që të na bëjë kërkues të hadithit, transmetues dhe praktikues të tij.
Amin

Përshtati Hoxhë Ismail Asllani